<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
juss
Oppsigelse av gravide eller syke arbeidstakere – strenge beviskrav
Høyesterett avsa i sommer en viktig dom om en bedrift hadde oppfylt beviskravet om tilstrekkelig grunnlag for å si opp en gravid arbeidstaker. Foruten det alminnelige oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven har gravide og sykmeldte ansatte et styrket oppsigelsesvern. En oppsigelse under graviditet skal anses for å være begrunnet i graviditeten dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Høyesterett drøftet og tok stilling til innholdet i begrepet og hvilket beviskrav dette innebærer.
Millionutbytte måtte tilbakebetales!
Høyesterett har fastslått at alle utdelinger til aksjeeierne ved  avvikling av et aksjeselskap, etter utløpet av kreditorfristen, omfattes av aksjeeiernes objektive ansvar – uavhengig av om utbetalingen er utbytte eller avviklingsandel.
Sigurd Klomsæt felt for brudd på god advokatskikk
Disiplinærnemnden for advokater gir advokat Sigurd J. Klomsæt en irettesettelse for brudd på god advokatskikk.
Ulovlig fildeling: hjelper ikke å skylde på mor og far
Dersom man bedriver ulovlig fildeling via hjemmets Wi-Fi kan man ikke skylde på familiemedlemmer for å slippe unna straff, ifølge en ny avgjørelse fra EU-domstolen.
Kan eiendomsmegler sile interessenter?
Høyesterett avsa 26. juni 2018 dom i spørsmål om hvorvidt selger kan få erstatning når megler ikke ga informasjon om interessenter som ikke innga bud. Høyesterett kom til megleren burde gitt slik informasjon, men kom under tvil til at informasjonssvikten ikke representerte erstatningsbetingende uaktsomhet.
Varsling i arbeidslivet - Skyldig inntil det motsatte er bevist?
Saken rundt Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har igjen satt varsling på dagsorden. Byrådsleder Raymond Johansen ga tidlig uttrykk for at hans utgangspunkt for den videre saksbehandlingen var at det varslene fortalte var riktig. Jonas Gahr Støre tok et lignende standpunkt i Giske-saken, da han i media ga uttrykk for at han trodde på varslerne.
Advokat tiltalt for draps- og bortføringsplaner
Advokat Amir Mirmotahari er tiltalt for blant annet å ha inngått drapsforbund og forbund om bortføring, skriver VG.