<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
karbonfangst
Karbonfangst i Oslo: Kan bli skrinlagt etter milliardsprekk
Kostnadsanslaget for karbonfangst på Klemetsrud i Oslo har sprukket med 3 milliarder kroner. Nå kan hele prosjektet bli skrinlagt.
Arbeidet med karbonfangst i Oslo settes på vent
Et oppdatert estimat for karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo, viser at prosjektet vil koste mer enn antatt. Nå settes anleggsarbeidet på vent.
Enova gir støtte til karbonfangst i Øygarden
CCB Energy Management skal vurdere å bygge rense- og flytendegjøringsanlegg for CO2 i Øygarden, og får nå ti millioner kroner i støtte av Enova.
Seks selskaper vil lagre CO2 på norsk sokkel
Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper etter utlysningen av et område i Nordsjøen for lagring av CO2.
CO2 Capsol skal samarbeide om karbonfangst med global aktør
Chevron satser på karbonfangst
Chevron-datter Chevron New Energies er hovedinvestor i finansieringsrunden som skal akselerere canadiske Svantes karbonfangstteknologi.
Fant karbonfangstpartner i USA
CO2 Capsol har inngått partnerskap med USA-baserte Eickmeyer & Associates for levering av designtjenester.