<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
klimapolitikk
– Utdatert da det ble publisert
Ifølge statsbudsjettet, blir norsk økonomi sterk i 2022. Noe av grunnen er optimistiske og utdaterte prognoser, mener SSB-forskere med Thomas von Brasch i spissen.
– Potensielt alvorlig for norsk konkurranseevne
De politiske partiene bør avklare hvordan Norge best bør posisjonere seg i møte med et reformert og skjerpet EU slik at norsk velferd ikke blir skadet.
FNs klimarapport setter fyr på oljedebatten
Miljøpartiene mener den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) forsterker argumentet for at oljeletingen i Norge må ta slutt.
Keiserens nye energiklær
Det som monner er mer vannkraft og vindkraft, samt solkraft og atomkraft i stor målestokk også i Norge, skriver Bjørn Røse.
Klimakutt er et innsparingstiltak
Når det gjelder forebyggende tiltak, vil nødvendigvis kostnadene komme først og gevinsten etterpå, skriver Anne Marie Heidenreich (MDG).
MDG vil gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon
MDG vil omskolere oljearbeiderne og gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. Det ble vedtatt på partiets landsmøte lørdag.
Klarer seg med halv CO2-avgiftsøkning
Regjeringen vil øke CO2-avgiften til 2.000 kroner innen 2030. Uten nye påbud, forbud og andre grep, ville avgiften måtte økes til 4.000 kroner.