<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
klimautslipp
Helomvending: - Kunder får ikke betale i bitcoin
Elon Musk angrer seg, og kunder vil ikke få anledning til å betale en Tesla med bitcoin.
Kundene betaler rederienes utslippskutt
Rederiforbundet vil akselerere utslippskutt fra skipsfart. Kundene får regningen.
Kan gi verdiras for shippingbransjen
EU enig om skjerpet klimamål for biler
EUs forhandlere er enige om å kutte CO2-utslipp fra nye personbiler med 37,5 prosent innen 2030, ifølge østerrikske myndigheter.
IEA tror klimautslippene vokser videre
Samtidig som FNs klimapanel advarer mot dramatiske klimaendringer i en ny rapport, spår Det internasjonale energibyrået (IEA) fortsatt økende klimautslipp.
USA vil lette på enda et utslippskrav
President Donald Trumps administrasjon vil gjøre det lettere for energiselskaper å slippe metangass ut i atmosfæren, ifølge New York Times.
Statoil på verstingliste for klimagassutslipp
En gruppe investorer har plassert Statoil som eneste norske selskap på en verstingliste for klimagassutslipp.