<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
kluge
Rentefradrag og nøytralitet
Skattereglene om avskjæring av rentefradrag reiser spørsmål om forholdet til EØS-avtalens forbud mot restriksjoner på grenseoverskridende selskapsetableringer. En ny EU-dom øker presset, skriver Kluge-partner Anders Heieren.
Høyt trykk på styreansvarssaker i retten – rundt én sak i uken i år
En opptelling Arntzen De Besche-partner Linn Kvade Rannekleiv har gjort viser at det til enhver tid behandles en ledelse- og styreansvarssak i domstolen i år.  
Ingen innreise – ingen lønnskrav
Norske bedrifter trenger ikke betale lønn til utenlandske ansatte som nå ikke kan møte på jobb på grunn av innreiserestriksjoner, men de kan heller ikke permittere dem. 
Arbeidsrettsgruppe går fra Ræder til Kluge
Fire arbeidsrettsadvokater forlater Ræder for fordel for Kluge, som har som ambisjon å bli Norges største på arbeidsrett. 
Oljeselskap kreves for rundt 150 millioner
Staten mener Fortis Petroleum har misbrukt leterefusjonsordningen og krever pengene tilbake inkludert straffeskatt og renter.   
Kluge dømt for uaktsom rådgivning
Vant i tingretten, tapte i lagmannsretten. 
Skjær i sjøen for dataflyt utenfor Europa
En ny dom fra EU-domstolen bør føre til ferieavbrudd for flere, skriver advokat Ove A. Vanebo: Det blir vanskeligere å sende personopplysninger ut av EU og EØS.