<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
kna
Skyhøye drivstoffpriser forsterker klasseskiller
I fjor uttalte Erlend Grimstad (Sp) at regjeringen ville gripe inn dersom drivstoffprisene holdt seg høye. I stedet fikk bilistene nye milliarder i avgifter, påpeker Tor Valdvik i KNA.
Et årelangt, tverrpolitisk dolkestøt
Handlingslammelsen knyttet til E16 Bergen – Voss er et tverrpolitisk dolkestøt mot en hel landsdel, skriver KNA-president Geir A. Mo.
Dette er Norges nyeste racerbane
2.324 meter og 14 svinger på det glade sørlandet kan by på så mangt. 
Infrastruktur for hele bilparken
Uten god infrastruktur for elbiler vil vi ikke nå klimamålene, skriver Børre Skiaker, KNA.
Unødvendig bilforbud i Oslo
Det er unødvendig og urimelig å iverksette ytterligere tiltak, med mindre målet er å skape harme og medieoverskrifter, skriver Børre Skiaker i KNA.
Byfiendtlige klimaforslag fra MDG
Lan Marie Berg (MDG) foreslår en urimelig inngripen i privat eiendomsrett og bevegelsesfrihet som et sivilisert og demokratisk samfunn ikke kan finne seg i, skriver KNA-president Geir A Mo.
Bilfiendtlig bypolitikk i Oslo
Oslo trenger bilistene og bilistene trenger Oslo, skriver KNA-president Geir A. Mo.