<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
knut a magnussen
Fed kjølte ned markedene
Referatet fra Feds rentemøte i juli gjorde en småsur stemning enda surere. Rentene og dollarkursen trakk opp, børsene falt.
Ny Fed-heving mindre trolig
Amerikanske tall fredag bekrefter fallet i inflasjonen, og gjør at det er litt mindre sannsynlig at Fed hever renten nok en gang.
– Renten skal ikke mye mer opp
Bank of Japan hever rentetaket. Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen tror ikke det kommer stort mer derfra.
Klar dollarsvekkelse etter Fed-signaler
Fed holder fortsatt døren åpen for nok en renteheving, men dollaren svekker seg på økt tro på at rentetoppen er nådd.
Trosser lavere inflasjon - hever trolig igjen
Inflasjonen i USA har falt mye, men så lenge kjerneinflasjonen og lønnsveksten forblir høy, våger ikke Fed å avblåse nye rentehevinger.
SSB langt mer pessimistisk enn Norges Bank
SSB mener utsiktene for industrien er klart svakere enn Norges Bank har lagt til grunn for sine planer om ytterligere to rentehevinger.
– Kan skape stress i markedet
Selv ikke en renteheving på «bare» en kvarting fra Fed er fullt ut priset inn nå. Om Fed varsler mange rentehevinger fremover, kan det gi børsfall.