<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
konkurransetilsynet
SAS: Glad for Konkurransetilsynets beslutning
– Vi er glade for at det skal gjøres en grundig gjennomgang, sier SAS-direktør Kjetil Håbjørg om tilsynets midlertidige stans av Norwegian-oppkjøpet.
Konkurransetilsynet kan blokkere ved en bankkrise
Forsøk på å slå sammen større banker ved en krise kan måtte bli avslått om det fører til sterkt redusert konkurranse, påpeker Helge Stemshaug og Harald K. Selte i BAHR.
Konkurransetilsynet ber dagligvarekjeder tie
Uttalelser fra konkurrenter i dagligvarebransjen om mulige prisøkninger kan gi høyere priser, mener Konkurransetilsynet.
Blokkjedeteknologi kan påvirke matvareprisene
Blokkjedeteknologi er et transaksjonsregister som kan brukes til å spore gjenstander. Den kan være ideell for å øke transparensen i dagligvarebransjen, mener Andreas Ulfsten.
Høyesterett forkaster anke: Schibsted får likevel kjøpe Nettbil
Etter en kamp frem og tilbake mellom Schibsted og Konkurransetilsynet siden 2020, har Høyesterett nå fattet en endelig beslutning om Schibsteds Nettbil-kjøp.
Konkurransetilsynet skal ha møter med dagligvareaktører de kommende ukene
Konkurransetilsynet vil ha møter aktører i dagligvarebransjen om prisvarsling i mediene. Møtene vil foregå over de kommende ukene.
Mener fire forlag brøt loven – gir saftige bøter
Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug bøtelegges for ulovlig utveksling av bokpriser. – Alvorlig brudd, sier Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.