<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
konsesjonsplikt
FrP: Konsesjonsloven må gjelde selv om den bør vekk
Konsesjonsloven skaper støy og uforutsigbarhet, skriver Truls Gihlemoen (FrP), som likevel stemte nei til at høyeste bud skulle gjelde for Staur gård i Stange.
Påstår avslag er personlig motivert
Wikborg Rein-partner Ola Haugen hevder han nektes konsesjon for Staur Gård på grunn av hvem han er, og klager avslaget til Fylkesmannen.
Tvinger Oslo-advokat å flytte på landet
Wikborg Rein-partner Ola Haugen må flytte til jordbrukskommunen Stange. Det er kommunens innstilling for å godta konsesjonssøknaden for kjøp av Staur Gård.
Vil stoppe salg av gård til 80 millioner
Landbrukseiendommen i Stor-Elvdal kommune ble lagt ut for 102 millioner, men selger aksepterte bud på 80 millioner. Nå vil kommunen stoppe salget.
Endring av konsesjonsplikt kan true jordbruket i Rogaland
Rogaland står i fare for å miste 1.100 landbrukseiendommer dersom om arealgrensen for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar til 35 dekar, slik landbruksministeren foreslår.