<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
ks
Rentesmell for kommunene
I årevis har rentefallet sikret uendrede renteutgifter for kommunene. Nå kommer smellen, advarer Gunnar Torgersen, Holberg Fondene.
Norges Banks innflytelse på inflasjonen
Inflasjonen er rekordhøy, men vil den bite seg fast? Det er foreløpig lite som tyder på en norsk pris-lønns-spiral.
Litt tungnemme lærere
Gøy med streik
Hvorfor alt dette maset om økt eksport?
Utfordringene i norsk økonomi er mange. For liten eksport utenom olje er ikke en av dem.
Helsemyndighetene har innkalt til møte om gjenåpningen med alle kommunene
Alle landets kommuner er invitert til møte med helsemyndighetene fredag formiddag, i forkant av regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen og gjenåpningen av landet.
Kommuneøkonomien: God eller dårlig?
Mange kommuner har en akseptabel økonomisk handlefrihet, men slett ikke alle. Gjeldssituasjonen er bekymringsfull for mange.