<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
landbruksdepartementet
Høyre: Tilbudet fra staten vil stå når jordbruksoppgjøret kommer til Stortinget
Høyre vil bare forhandle med Fremskrittspartiet når jordbruksoppgjøret kommer til Stortinget, og tilbudet fra staten vil stå.
– Som grønt gress for investorene
Utviklingen av et digitalt høyteknologisk landbruk har tatt av de siste årene. Det er som grønt gress for investorene, skriver Olaug Bollestad og Håkon Haugli.
Regjeringen lovpålegger dyrevelferdsprogram for svinebønder
En forskriftsendring fra Landbruksdepartementet gjør at alle svinebønder nå er pålagt å delta i dyrevelferdsprogrammet for svin.
Bøndene vil ha slavedrift
Påstår avslag er personlig motivert
Wikborg Rein-partner Ola Haugen hevder han nektes konsesjon for Staur Gård på grunn av hvem han er, og klager avslaget til Fylkesmannen.
Minst 800 millioner kroner i kompensasjon til pelsdyrnæringen
Landbruksdepartementet har kommet fram til en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene som må legge ned driften.
Pelsdyrbonde saksøker Mat- og landbruksdepartementet
En pelsdyrbonde fra Klepp i Rogaland går til sak mot staten for å få full kompensasjon etter Stortingets vedtak om å legge ned pelsdyrnæringen.