<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
lodbrok capital
Storaksjonær kneler i Rec-opprøret
Etter massivt press fra aksjonærer med Lodbrok Capital i spissen, går Hanwha Solutions med på å få inn et uavhengig medlem i Rec Silicon-styret.
Opprørsk svenske ypper til aksjonærkamp i Rec
Investeringsselskapet Lodbrok Capital har kjøpt seg opp til å bli nest største eier i Rec Silicon og ypper til aksjonærkamp med storeieren Hanwha Solutions.
Aksjonæropprør i Rec
Investeringsselskapet Lodbrok Capital raser mot Rec Silicons storaksjonær Hanwha Solutions, og mener det er fare for at storeieren vil gjøre aksjonærfiendtlige grep.