<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
mads johannesen
– Det var en fryktelig rapport
Nordic Semiconductor-kundene har fulle lagre og trenger ikke å øke dem på lenge, påpeker Mads Johannesen i Nordnet.
Over 30.000 Nordnet-kunder er med på børseventyr
Nordnet-kundene sitter fullastet i «The Magnificent Seven»-aksjene som fløy til himmels på børs i fjor. Nå utgjør verdiene over 4,5 milliarder kroner.
Bonanza for rettede emisjoner i 2023: Nordnet krever endring
I 2023 ble det hentet 21,3 milliarder gjennom 70 rettede emisjoner på Oslo Børs. Nordnet er ikke fornøyde og har flere konkrete forslag til hvordan småsparere får delta i emisjoner på lik linje med profesjonelle investorer i 2024.
Investeringsøkonom plukker fem nyttårsraketter
Investeringsøkonom Mads Johannesen har plukket ut fem aksjer han ville hatt i porteføljen ved årsskiftet.
Den grønne boblen: – Freyr hadde ikke klart det samme i dag
Batteriselskapet Freyr utnyttet den grønne boblen og fikk en utopisk verdsettelse. – Hadde ikke klart å hente penger i dag, mener investeringsdirektør Robert Næss.
Bærekraftig energifond satser på laks: – Jeg stiller meg litt undrende
«Handelsbanken Bærekraftig Energi» skal investere i selskaper som utvikler eller benytter teknologi for å begrense den globale oppvarmingen. To av de største eksponeringene er lakseselskapene Mowi og Bakkafrost.
Er Oslo Børs dyr – målt ved P/B?
P/B-verdier er ofte en multippel som kan gi oss en pekepinn på om et verdipapir eller en børs er billig eller dyr. I dette innlegget har jeg samlet 13 års data for de bokførte verdiene på Oslo Børs – og hva de for øyeblikket er verdsatt til.