<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
mpc container ships
Ringrev tapte over 100 millioner i fjor
Finn Haadem jr. hadde et eventyrlig børsår i 2021. Lykken snudde i fjor, og investoren tapte 145 millioner.
MPC Container Ships hever guidingen
MPC Container Ships kjøper fem nye skip for milliardsum – hever guidingen
Øker inntektene i sterkt marked
MPC Container Ships økte driftsinntektene med 26 prosent fra første kvartal i fjor til i år.
Venter flat omsetning i år
MPC Container Ships guider inntekter på 610-630 millioner dollar i 2023. I fjor endte inntektene på 616,8 millioner dollar.
Pumper ut utbytter på løpende bånd
Containerrederiet MPC Container Ships selger gamle skip, sender utbytte tilbake til eierne og kjøper skip av investor Harald Moræus-Hanssen.
MPC Container Ships gir hendelsesdrevet utbytte
Totalt har containerrederiet nå betalt ut 4,7 milliarder kroner i utbytte de siste tolv månedene.
Enormt verdifall på containerskip
MPC Container Ships' 2003-bygde skip «AS Carinthia» var verdt 540 millioner kroner i juni i fjor. Nå skal skipet være solgt for en brøkdel av prisen.