<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
naf
Kraftig prisvekst på veibygging – spiser opp fylkenes veimidler
Kostnadene til veibygging og vedlikehold har økt mye mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Naf mener det mangler 700 millioner kroner.
NAF: Elbilen står fortsatt svakt i distriktene
I de aller mest sentrale delene av Norge er mer enn hver tredje bil en elbil. I mange distriktskommuner er derimot elbilandelen under ti prosent.
Øker prisen på elbilen din? Her er dine rettigheter
Elbiler som koster over 500.000 kroner blir dyrere fra nyttår. Disse rettighetene har du som forbruker.
– Risikerer dobbel elbil-smell fra nyttår
Folk i distriktene kaster seg på elbil-bølgen, men NAF frykter statsbudsjettinnspurten og at nye avgifter vil bremse trenden.
Naf sier nei til ny veiavgift på elbil
Et utvalg fra Skattetaten og Statens vegvesen vil innføre kilometeravgift for elbiler. Det setter Naf liten pris på.
Norske bilister foretrekker telefonen for å betale for lading
I en undersøkelse fra NAF svarer litt over 30 prosent at de foretrekker å betale for lading av elbilen med telefonen.
Spår kraftig fall i elbilsalget
NAF estimerer at økte avgifter kan bety at flere dropper elbil til fordel for brukte dieselbiler.