<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
nat
Sterk resultatfremgang for NAT
Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers tjente 36 millioner dollar i fjerde kvartal.
– Politisk usikkerhet gir høyere rater
Politisk usikkerhet gir høyere tankrater, fastslår Nordic American Tankers, som tjente 10 millioner dollar i tredje kvartal.
Måker ut gamle skip for å dekke gjeld
Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers selger gamle tankskip for å nedbetale gjeld. På ett år har rederiet kvittet seg med skip for over 1 milliard kroner.
Avvikles etter store tap
På to år har Herbjørn Hansson nedskrevet aksjene hans investeringsselskap High Seas eier i Nordic American Tankers (NAT) med 209 millioner kroner.
Sender nytt skip til Herbjørn Hansson
Ocean Yield har tatt levering av et nytt fartøy, som går rett i kontrakt med Herbjørn Hanssons tankrederi. 
NAT selger nok et skip
Nordic American Tankers selger enda et av sine eldre råoljetankskip.
Trykker nye aksjer i stor stil
Tankreder Herbjørn Hansson i Nordic American Tankers taper stort, trykker nye aksjer og sender utbytte tilbake til eierne.