<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
nav
Varsler halvert utgiftsvekst
De ti seneste årene har Folketrygdens utgifter økt med 10 milliarder kroner årlig. De neste ti blir veksten halvert. Innsparingen er det pensjonistene som skal stå for.
Arbeidstilsynet starter landsdekkende Nav-tilsyn
Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn med Nav-kontorer over hele landet. Blant annet skal de undersøke hvordan det jobbes med forebygging av vold og trusler.
– Norges Bank har endret takten
Nordea Markets tror at Norges Bank nøyer seg med 25 basispunkter renteheving både i november og desember.
Færre arbeidsledige i oktober
Ved utgangen av oktober er det registrert 76.600 arbeidssøkere hos NAV – 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 1.800 fra september.
Venter arbeidsledighet på 1,6 prosent
I morgen kommer Navs ledighetstall. Dette er estimatene.
Stortingsflertallet gir Nav-ofrene rett
Mottakere av trygdeordninger har rett til fri bevegelse og likebehandling etter EØS-avtalen, mener et flertall på Stortinget.
En praktisk guide til permitteringer
Økonomisk usikkerhet og økte priser på strøm og varer gjør at flere bedrifter må permittere ansatte. Slik sikrer du som arbeidsgiver en ryddig og god prosess, skriver advokatene i Bull.