<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
nibor
Kraftig hopp i Nibor
Norges Banks likviditetsauksjon fra mandag hindrer ikke kraftig oppgang i de korte rentene. (+)
– Svekkes raskere enn ventet
Fallet i norsk BNP betyr trolig at Norges Bank slakker av på rentehevingene etter neste rentemøte.
Kraftig Nibor-hopp
Den ekstreme oljeskatteinngangen sender pengemarkedsrenten Nibor kraftig opp.
Oljeskatteboomen vil sende boliglånsrentene skyhøyt
Voldsomme skattebeløp fra oljeselskapene vil løfte lånerentene mye mer enn Norges Banks serie av dobbelthevinger. Det tror DNB.
Nibor opp 1 prosentpoeng i sommer
– Nå er det ikke mye igjen før flytende rente er like høy som fastrentene, sier Lars Mouland, Nordea Markets.
Derfor blir ikke rentene veldig høye
Rentene er på vei opp, men en Norges Bank-studie tilsier at de likevel ikke vil bli spesielt høye.
Der kom rentereaksjonen!
3-måneders Nibor skjøt i været etter Norges Banks rentemøte. Fra januar til desember ligger det an til en tredobling.