<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
nils kristian knudsen
– Økt sannsynlighet for rentepause
Bedriftene tror økonomien bråbremser. Dette øker sjansen for uendret rente, mener Kjetil Martinsen, som likevel ikke er sikker.
Ny økning tynger kronen
For tredje gang etter sommeren øker Norges Bank kronesalget. Fra januar vil kronesalget kuttes kraftig.
Kronen svakere etter Norges Bank-nyhet
Kronen svekket seg da Norges Bank igjen økte kronesalget. – Norges Bank bør likevel ikke bruke kronesalget til å styre kursen, advarer Nils Kristian Knudsen.
Et nytt og langt kapittel for rentemarkedet i støpeskjeen
Justert for både regionale og nasjonale forskjeller har sentralbankene nå varslet at rentetoppen er nær. Samtidig er budskapet at vi må ta høyde for at rentenivået vil bli liggende høyere i en lengre periode, sammenlignet med utsiktene i våres.
– Kronestyrkingen skyldes rentesignalene
Onsdag nådde kronen sterkeste kurs mot euro på over en måned. Norges Banks nye rentesignaler og petroleumsprisene ligger bak, mener Nils Kristian Knudsen.
– Nedgraderingen ikke altfor negativt
Dollaren reagerer lite på USA-nedgraderingen. Fremover vil geopolitikk bety mer for markedene, kanskje også for kredittvurderingene, tror Nils Kristian Knudsen.
Venter fortsatt betydelig kronesalg
Det ligger an til bare en beskjeden nedgang i Norges Banks daglige kronesalg, venter økonomene. Dermed får kronekursen liten støtte.