<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
nordea investments
– Sentimentet i markedet har surnet
Nordea-strateger mener at en Biden-seier trolig vil være positivt for markedene.
Strateger: Risikoaversjonen rår i markedet
Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen mener at et kvartal eller to med svakere inntjening ikke spiller så stor rolle på dagens aksjekurser.
Strateger: Mange betrakter det som en god kjøpsmulighet
Nordea-strateger tror mange ser på en korreksjon i aksjemarkedet som en god kjøpsmulighet.
Strateger: Viruset vil ikke lamme aktiviteten igjen
Erik Bruce og Joachim Bernhardsen mener markedene etter alt å dømme er forberedt på at viruset vil være med oss en stund.
– Aksjemarkedet er fortsatt attraktivt
Strateger mener markedet undervurderer de kraftige kostnadskuttene som gjøres under kriser.
– Dette gjør aksjemarkedene mer sårbare
Nordea-strategene Erik Bruce og Kjetil Høyland ser flere risikofaktorer i tiden fremover.
Strateger: – Vi tror denne krisen kan bli verre
Nordea Investments spår ytterligere nedrevideringer av selskapenes inntjening i år.