<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
norfund
Satser 108 millioner på etiopisk Orkla
– Unik mulighet, sier investeringsselskapet Norfund om en ny åpning i markedet.
Norsk India-investering skal gjøre halm til energi
Et norsk fond investerer 600 millioner kroner i et indisk prosjekt der halm brukes til bioenergi i stedet for å bli brent.
Satser 109 millioner i India
KLP og det statlige investeringsfondet Norfund går sammen om å kjøpe 49 prosent av et kraftprosjekt i India.
– Vanskelig å være optimist
Milliardene forsvinner fra utviklingsland til såkalte trygge havner i OECD-land. Men Norfund gir gass med investeringer i afrikansk kraftutbygging og næringsmiddelindustri.
Store solinvesteringer i India fra Norfund og KLP
Sammen med KLP vil et nytt klimainvesteringsfond forvaltet av Norfund kjøpt opp en 49 prosent eierandel i et stort solkraftverk i Rajasthan i India.
Norfund og KLP investerer 410 millioner i Afrika
Norfund og KLP går sammen inn med 410 millioner kroner i CrossBoundary Energy, som investerer i rene energiløsninger i Afrika. Selskapet skal investere 112 millioner dollar de neste fem årene.
Britisk-norsk samarbeid om vannkraft i Afrika
Fornybarselskapet Scatec og Norfund lanserer storsatsing på vannkraft i Afrika sammen med det britiske statseide fondet BII.