<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
norsk eiendom
Nye regler for arealmåling: – Endelig, det var på høy tid!
Uklare regler rundt hva som skal beregnes som primærareal har ført til både krangler og rettssaker tidligere. Nå håper boligbransjen at nye retningslinjer vil gjøre det mer oversiktlig.
Kan den siste fra SV som forlater landet slukke lyset?
SV forlanger doblet formuesskatt og en kraftig økning av utbytteskatten i budsjettforhandlingene med regjeringen. Gift for lokalt norsk privat eierskap, mener Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.
Har kommuner plikt til å bidra til at boligprisene blir lavest mulig?
Vi mener plan- og bygningsloven pålegger kommuner å inngå justeringsavtaler som gir utbyggerne hele MVA-kostnaden tilbake, med fratrekk for kommunens kostnader, skriver Harris-advokatene Olav Pedersen og Eirik Bjørhusdal.
Stor uenighet om momsrefusjon: – Gjør boligprisene enda høyere
Norsk Eiendom mente at kommunen tilraner seg verdier fra private utbyggere når de pålegges å bygge offentlig infrastruktur. Nå har bystyret vedtatt en momssats på 30 prosent. – Svært frustrerende og sannsynligvis ulovlig, svarer bransjeorganisasjonen.
Norsk Eiendom utelukker ikke søksmål mot Oslo kommune
Bransjeorganisasjonen mener kommunen tilraner seg verdier fra private utbyggere når de pålegges å bygge offentlig infrastruktur.
Kjøpesentre må også få ta del i ENØK
ENØK-støtten bør kunne tildeles gårdeiere, selv om strømstøtten og effekten av ENØK-tiltak tilfaller leietagerne, mener flere NHO-tilknyttede forbund.
Myndighetsmisbruk fra byrådet?
Der andre kommuner typisk beholder 10–15 prosent av den refunderte momsen fra staten, foreslår byrådet at Oslo kommune skal sitte igjen med 70 prosent, skriver Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.