<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
obligasjoner
Tidspunktet for å investere kan være godt nå
Appetitten på obligasjoner stiger. Det er forståelig. 
– Det er mange grunner til å være positiv til aksjer
Investeringsdirektør Even Krohn-Pettersen synes fremvoksende markeder er særlig interessante. Han liker også tre «defensive» norske aksjer og et par obligasjonsfond.
OMF er viktig også i urolige tider
Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) gir den laveste finansieringskostnaden blant obligasjoner, skriver Erik Johansen og Michael Hurum Cook i Finans Norge.
Tror rentetoppen er nær
På grunn av den kommende resesjonen er det fortsatt lurest å satse på likvide høykvalitetsobligasjoner, mener Pimco.
Norcap: Det meste er blitt en god del billigere
Prisingen av globale aksjer er ikke lenger skremmende høy, påpeker analysesjef Jarle Sjo. Han foretrekker norske og europeiske aksjefond.
Bedre fondsløsning for høyrente
Alternative investeringsfond gir bedre forutsigbarhet for forvaltere og dermed høyere forventet avkastning for langsiktige investorer, skriver Ole Einar Stokstad i Norselab.
Anbefaler obligasjoner i resesjonen
Det neste året gir inflasjonen nye rentehevinger. Så tvinger resesjonen frem store rentekutt. Det betyr løft for obligasjoner, tror BNP Paribas.