<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
obligasjoner
Tror rentetoppen er nær
På grunn av den kommende resesjonen er det fortsatt lurest å satse på likvide høykvalitetsobligasjoner, mener Pimco.
Norcap: Det meste er blitt en god del billigere
Prisingen av globale aksjer er ikke lenger skremmende høy, påpeker analysesjef Jarle Sjo. Han foretrekker norske og europeiske aksjefond.
Bedre fondsløsning for høyrente
Alternative investeringsfond gir bedre forutsigbarhet for forvaltere og dermed høyere forventet avkastning for langsiktige investorer, skriver Ole Einar Stokstad i Norselab.
Anbefaler obligasjoner i resesjonen
Det neste året gir inflasjonen nye rentehevinger. Så tvinger resesjonen frem store rentekutt. Det betyr løft for obligasjoner, tror BNP Paribas.
Statens obligasjonsfond avvikles
Med coronakrisen bak oss avvikler Folketrygdfondet nå Statens obligasjonsfond, selv om obligasjonsrentene nå stiger igjen.
UiB-professor: – Det er ennå enormt mye usikkerhet
Professor Hans Hvide anbefaler fortsatt global diversifisering og indeksfond. Investorene burde imidlertid være klar over valuta- og renterisiko.
Connectum-partner: – 60/40-porteføljen er ikke død
Nøkkelen er å satse på den riktige typen obligasjoner samt bruke kostnadseffektive, veldiversifiserte faktorfond i aksjedelen, ifølge partner Richard Stott.