<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
oet
Nye innsidesalg i tankrakett
Innsidesalget fortsetter i den greske tankraketten Okeanis Eco Tankers.
– Vi tjener gode penger uten Russland
Tankrederiene Frontline og DHT styrer unna russisk råolje. Tanksjef Lars Barstad mener det er et spørsmål om hvilken risiko man er villig til å ta for aksjonærenes regning.
– Vi tar alle nødvendige forholdsregler
Okeanis Eco Tankers frakter russisk råolje, men bedyrer at rederiet opererer i full overensstemmelse med alle regler og forskrifter, inkludert sanksjoner.
Norske selskaper vikles inn i russisk oljefrakt
Oslo Børs-noterte Okeanis Eco Tankers med KLP på eiersiden er en stor transportør av russisk råolje. To av skipene eies av det norske selskapet Ocean Yield.
Innsidesalg fortsetter i tankrakett
Styremedlem Joshua Nemser casher inn ytterligere 42,5 millioner kroner på Okeanis-aksjer.
Store innsidesalg i tankrakett
Selskaper nærstående styremedlem Joshua Nemser i Okeanis Eco Tankers kvitter seg med aksjer for titalls millioner.
Liker børstapere og tankaksjer
Analytiker Bengt Jonassen tror to skadeskutte teknologiaksjer vil få en hyggelig rekyl. Dessuten spår han gode år for tankrederiene.