<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
ole christian bech-moen
– Svært høy terskel
– Intervensjoner har små og kortvarige effekter, sier Norges Banks sjeføkonom, Ole Christian Bech-Moen.
– Nei, vi har ikke endret kurs
Norges Bank har ikke hevet rentebanen fordi oljeaktiviteten øker, men fordi det bidrar til høyere lønns- og prisvekst, sier Norges Banks sjeføkonom.
Hinter om varig høyere renter
En lang periode med høye renter kan være et varsel om at «normalrenten» også på lang sikt er på vei opp, medgir visesentralbanksjef Pål Longva.
– Norges Bank kunne vært mer aggressiv
Hvis man «kompenserte» innbyggerne og hjemmemarkedet for ulempene, kunne Norges Bank hevet renten mye mer, og dempet inflasjonen mer, mener professor Ragnar Torvik.
Svakeste G10-valuta i år
Selv etter en brå og kraftig styrking fra fredag, er norske kroner den svakeste av alle G10-valutaene hittil i år.
Norges Bank senker kronesalget
I oktober i fjor solgte Norges Bank 4,3 milliarder kroner daglig. I juni senkes dette videre, fra 1,4 milliarder kroner i mai til 1,3 milliarder kroner.
Overrasker: Tror kjerneinflasjonen passerer inflasjonen
Selv med økende strømpriser, tror Norges Bank at total inflasjon blir lavere enn kjerneinflasjonen neste år.