<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
oljeinvesteringer
BP trapper opp USA-investeringene
Inflasjonen gjør at BP vil øke investeringene sine i Mexicogolfen og Texas. 
Aker BPs gigainvesteringer: – Kanskje den største rundingsbøyen vi har passert
Oljeministeren fikk 200 milliarder i fanget: – Vi legger grunnlaget for ny industriutvikling
Vil bygge ut gassfeltet Irpa til 14,8 milliarder
Like etter at Equinor satte bremsene på Wisting-feltet grunnet høye kostnader og en presset kapasitet i leverandørindustrien, gir de gass på et annet funn lenger sør i Norskehavet.
SSB: Venter økte investeringer i olje
Den norske kirke vil kutte oljeinvesteringer
Kirkerådet har vedtatt at Den norske kirke skal flytte sine investeringer ut av fossil energi, melder Vårt Land. Målet er å være helt fossilfri innen 2023.
Ser mye raskere investeringsvekst neste år
Lete- og produksjonsinvesteringer globalt anslås å vokse med 5,5 prosent i år – og med 16 prosent i 2022.