<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
oljelager
Råoljelagrene i USA stiger
Større nedgang enn ventet i USAs oljelagre
Tallene fra Det amerikanske energidepartementet avviker fra de fra petroleumsinstituttet API, som viste oppgang.
Oljelagrene i USA stiger mindre enn ventet
I løpet av forrige uke økte oljelagrene i USA med 0,7 millioner fat.
Overraskende fall i oljelagrene
Oljeprisene stiger torsdag morgen, blant annet etter at ukentlig tall fra EIA viste nedgang i amerikanske oljelagre samt fortsatt solide fundamentale forhold i markedet. 
Oljelagrene i USA faller mer enn ventet
I løpet av forrige uke falt oljelagrene i USA med 1,9 millioner fat.
USA fyller opp lagrene raskere enn ventet
USAs råoljelagre økte med 4,5 millioner fat i forrige uke, langt mer enn ventet på forhånd.
Oljelagrene i USA øker
I løpet av forrige uke økte oljelagrene i USA med 2,4 millioner fat.