<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
paris-avtalen
– Blå ammoniakk en viktig del av det grønne skiftet
Pensjons- og finansselskapet KLP eier 7,4 prosent av Horisont Energi og har stor tro på den planlagte ammoniakkproduksjonen i Hammerfest.
– Prosjektet som kan sette karbonfangst på «fast track»
ExxonMobil diskuterer kjempeprosjekter i Houston og Sørøst-Asia.
Svensk gigant firedobler satsingen på sol og vind
Vattenfall legger listen høyere i klimasatsingen. Innen 2040 skal utslippene fra hele verdikjeden være netto null.
FN: Pandemien har ikke bremset den globale oppvarmingen
Selv om coronarestriksjonene førte til en midlertidig nedgang i klimagassutslippene, har de ikke bremset klimaendringene, påpeker FN i en ny rapport.
Tollefsen-selskap satser 5 milliarder på utslippskutt
Innen 2030 skal klimagassutslippene reduseres med minst 46 prosent.
Et grønt Equinor
IEA og norsk oljeindustri mot 2050
Snever debatt om nei til nye oljefelt i Norge gir lite mening. Det samlede aktivitetsnivået i energisektoren kan øke.