<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
parisavtalen
Toget – et oppskrytt miljøtiltak
Tog er egnet for store volumer over mellomlange strekninger, men er ellers lite fleksibelt, skriver Sverre Nagell Bjordal.
Keiserens nye energiklær
Det som monner er mer vannkraft og vindkraft, samt solkraft og atomkraft i stor målestokk også i Norge, skriver Bjørn Røse.
IEAs veikart støttes ikke av Equinors analyser
Equinors Energy Perspectives 2021 forsterker oppfatningen av at IEA-rapporten er urealistisk, skriver Halfdan Carstens og Jonny Hesthammer.
IEA viser hvorfor nullutslipp i 2050 ikke er mulig
Den unisone og servile aksepten av IEA-rapportens foreslåtte veikart viser at hverken politikere, miljøvernorganisasjoner eller journalister har satt seg inn i premissene, skriver Jonny Hesthammer og Halfdan Carstens.
Verden kan passere 1,5 graders oppvarming de neste fem årene
Verden kan nå 1,5 graders oppvarming i løpet av de neste fem årene, ifølge en oppdatert evaluering av globale klimatrender.
Det skitne skiftet
I klimapolitikken er all grunn til å stille spørsmålet om kuren er verre enn sykdommen, skriver professor emeritus Rögnvaldur Hannesson.
Norge kan ikke bli avhengig av Kina
Hvor er klimapolitikerne og pådriverne for det grønne skiftet i denne saken, spør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Han etterlyser økt utvinning av mineraler i Norge.