<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
paul-christian rieber
Donerer penger til kampen for privat norsk eierskap
Gjennom en fersk stiftelse vil Paul-Christian Rieber kjempe for at norske bedriftseiere skal ha tilnærmet like rammebetingelser som eiere i andre land.
Ny sjef utenfor familien
Åsmund Bjørndal Heen hentes fra Frydenbø Group for å overta som adm. direktør i GC Rieber Gruppen i Bergen.
Salgsgevinster løfter Rieber
Etter at nedskrivninger i shipping sendte GC Rieber Gruppen i minus i 2020 endte fjoråret med et betydelig overskudd.
Rieber-eiere foretrekker eiendom
Halvparten av aksjonærene i GC Rieber har solgt seg ut av selskapet eller byttet aksjene de hadde med aksjer i GC Rieber Eiendom.
«Hele» utbyttet har gått til skatt
75–80 prosent av utbyttene i familiebedriften siste 12 år har gått til å betale skatter, ifølge Paul Chr. Rieber, president i Rederiforbundet.
Får dansk Omega-3-partner
Nedskrivninger i shipping sendte GC Rieber Gruppen i minus i fjor. Men flere av virksomhetene leverer gode tall.
Halvert finansavkastning
Avkastningen på Rederiforbundets aksje- og obligasjonsportefølje ble nesten halvert i fjor.