<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
pengemarkedsrente
Norges Bank-sjokk senker kronen
Norges Bank tar et kjempeløft for å hindre at pengemarkedsrenten stiger. Det daglige kronesalget øker til 3,5 milliarder kroner.
Norges Bank med kjempesalg
I september vil Norges Bank selge 3,5 milliarder kroner daglig.
Oljeskatteboomen vil sende boliglånsrentene skyhøyt
Voldsomme skattebeløp fra oljeselskapene vil løfte lånerentene mye mer enn Norges Banks serie av dobbelthevinger. Det tror DNB.
Derfor blir ikke rentene veldig høye
Rentene er på vei opp, men en Norges Bank-studie tilsier at de likevel ikke vil bli spesielt høye.
Der kom rentereaksjonen!
3-måneders Nibor skjøt i været etter Norges Banks rentemøte. Fra januar til desember ligger det an til en tredobling.
Nå stiger norske markedsrenter
Pengemarkedsrenten har steget mye i juni. Hvis Norges Bank nøyer seg med en «normal» renteheving nå, kan renten synke litt, tror Nordea Markets.
Klart Nibor-fall
De fleste bankene har hevet sine utlånsrenter etter at Norges Bank hevet styringsrenten. Utviklingen i Nibor tilsier heller at de kuttet renten.