<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
pensjonister
OECD: – Pandemien har gitt dyrere pensjon
Pandemien har redusert antall over 65 år med 0,8 prosent, ifølge OECD. I noen land har det ført til høyere pensjonsutgifter.
Vi er snart alle pensjonister
Voldsom markedsoppgang kan gi 3 millioner ekstra førtidspensjonister
Coronapandemien har ført til at mer enn 3 millioner amerikanere vil førtidspensjonere seg. En årsak kan være oppgangen i aksjemarkedet.
Vedum vil hjelpe de fattige
Dagens 55-åringer vil få skyhøy gjeld som 70-åringer
Dagens 55-60-åringer vil ha en gjeldsgrad på 200 prosent når de fyller 70 år. Det kan gi store problemer og finansiell ustabilitet, frykter Norges Bank-økonomer.
Pensjonister kan miste tillegg
Regjeringen vil at reglene som gir høyere pensjon til pensjonister som forsørger ektefelle eller barn, skal fases ut.
Pensjonister får likevel økt kjøpekraft i år
Nye anslag for prisvekst viser at pensjonistene får en realvekst også i år. Pensjonsforbundet er tvilende til tallene og ser enda mørkere på neste år.