<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
pimco
– Overoptimistiske aksjemarkeder
En myk landing for økonomien virker mer sannsynlig. Likevel er aksjemarkedene altfor optimistiske, mener Nordea.
Tror rentetoppen er nær
På grunn av den kommende resesjonen er det fortsatt lurest å satse på likvide høykvalitetsobligasjoner, mener Pimco.
Tror på lavere amerikansk inflasjon og Fed-pause
Torsdagens inflasjonstall vil trolig være så lave at Fed kan nøye seg med en siste renteheving på 25 basispunkter i desember, venter Pimco.
Anbefaler obligasjoner i resesjonen
Det neste året gir inflasjonen nye rentehevinger. Så tvinger resesjonen frem store rentekutt. Det betyr løft for obligasjoner, tror BNP Paribas.
Optimismen ned før inflasjonstall
Småbedriftene i USA sliter stadig mer med høy inflasjon, men torsdagens tall kan vise lavere kjerneinflasjon. 
Trippelhevinger på begge sider av Atlanteren
Storbritannia er i resesjon, mens Fed ønsker å skape en USA-resesjon. Begge hever rentene med 75 basispunkter.
Viser mindre kostnadspress
I Norge steg innkjøpssjefindeksen uventet, mens fallet i USA var mindre enn ventet. Viktigere er at prisene bedriftene må betale faller klart.