<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
produsentprisene
Overraskende USA-tall
Produsentprisene gikk uventet tilbake i juli, sammenlignet med måneden før.
USA-priser høyere enn ventet
Produsentprisene i USA stiger mer enn ventet, på samme tid som inflasjonen er den høyeste på 40 år. 
Rekyl for krypto og EU-aksjer
I det europeiske aksjemarkedet pekte pilene generelt oppover mandag, til tross for skremmende inflasjonstall fra Tyskland. USA-børsene var stengt.
Høyeste prisvekst i USA siden målingene startet
Produsentprisene i USA har steget mer enn ventet, både i mars og de siste 12 månedene.
Produsentpriser steg mindre enn ventet
Produsentprisene i USA steg 0,5 prosent i september, litt mindre enn ventet.
Større økning enn ventet i amerikanske produsentpriser
Produsentprisene i USA var opp 0,7 prosent i august.
Større økning enn ventet for produsentpriser i USA