<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
ragnar torvik
En gjentagelse av krisen på 80-tallet?
Dårlig timing og voldsomme skatteendringer på kort tid kan skape store økonomiske kriser, kommenterer Rolf Sørli i Nova Corporate.
Torvik-utvalgets perspektivløse skatteutredning
Gjennomgangstonen til Skatteutvalget er planøkonomi og statsstyrt proletarisme, skriver seriegründer Morten Wiese.
De vil stjele fra boligen
Comeback for politisk risiko
Bedriftseiere flykter fra Norge samtidig som utenlandske investorer stopper skeptisk ved landegrensen. Dermed er begrepet politisk risiko gjeninnført i Norge, skriver Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.
Juristene sloss mot økonomene
Ragnar Torvik mislyktes i å skape enighet om en skattemodell. For juristene ledet av Bettina Banoun samlet seg og sloss mot økonomene ledet av Torvik selv.
Vil øke skatten med 35 milliarder
Skatteutvalgets massive endringsforslag gir uendret samlet skatt på kort sikt. Etter innfasingen ventes imidlertid provenyet å nå 35 milliarder kroner.
Her er alle skattegrepene
Ragnar Torviks skatteutvalg vil ramme pensjonister med dyre boliger og hytter, men vil også skatte arv og høye formuer, samt gjøre mat dyrere. Her er alle skattegrepene.