<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
rentekurven
Rentekurven mye brattere
Den «klassiske» resesjonsvarsleren, USAs rentekurve, ble mye brattere etter inflasjonstallene. – Det må ikke bety at resesjonen blir dypere, sier Nils Kristian Knudsen, Handelsbanken.
Følg med disse indikatorene!
Enkelte økonomiske nøkkeltall kan gi en pekepinn om den fremtidige utviklingen i både realøkonomien, boligmarkedet og aksjemarkedet.
Streik og statistikk i nyhetsbildet
USA-børsene steg som følge av at landet unngår en togstreik. Morgan Stanley har imidlertid større tro på europeiske bankaksjer.
To doble på rad fra Fed og ESB
Lavere amerikansk inflasjon, ja vel, men rentene skal fortsatt mye opp, mener Nordea Markets. USA havner likevel ikke i resesjon.
Ser ikke resesjon ennå
En akseptabel ISM-indeks og høy aktivitet i fraktmarkedet gjør Yardeni Research bull på aksjer.
Ringholms rentebibel
Timingen kunne knapt vært bedre. Pål Ringholm forklarer hvorfor alle burde ha fulgt med på den amerikanske rentekurven.
Inflasjonen har spredd seg til alle varer
Ikke bare steg amerikansk inflasjon videre, men nå har inflasjonen også spredd seg til nesten alle varer og tjenester.