<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
rune aale-hansen
Datatilsynet forskjellsbehandler lovbrytere
Nav har i verste fall fått en strafferabatt på 90 prosent, skriver Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.
Slutt med porto og papiravfall
VPS bør innarbeide digital kommunikasjon som standard kommunikasjonskanal, skriver Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.
Kutt kostnadene for næringslivet
Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver, skriver Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.
Fjern skjermingsfradraget
Beregning av skjermingsfradraget er kronglete og utgjør ofte små beløp. Reduser heller skatten på arbeidende kapital, skriver Rune Aale-Hansen og Jørgen Strøm Andresen i Regnskap Norge.
Inntekter skaper velstand – ikke skatt
Investeringsvilligheten i norsk næringsliv må stimuleres. Et levelig skattetrykk er en del av dette, skriver Rune Aale-Hansen og Jørgen Strøm-Andresen i Regnskap Norge.
Vi trenger forutsigbarhet om moms
Torvik-utvalgets forslag om én momssats må tas på alvor, skriver Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.
Ber Norges Bank unngå komplisert byråkrati
Digtale sentralbankpenger må innføres uten unødvendig byråkrati eller kompliserende forhold.