<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
samferdselsdepartementet
– To ulike situasjoner
Havila har ifølge departementet fått støtte til drivstoffkjøp på bakgrunn av uforutsette hendelser og av nødvendighet.
Drivstoffstøtte til Havila, men ikke til Hurtigruten
Staten gir støtte til Havila Kystruten for økte drivstoffutgifter, men avslår en tilsvarende søknad fra Hurtigruten. - Uforståelig, sier Hurtigrutens Hedda Felin.
Staten tar mer av LNG-regningen
Staten dekker deler av prisoppgangen på LNG for Havila Kystruten. Uten støtten ville tapet vært 95 millioner kroner mer enn regnskapet viser.
Klager mener Havila får ulovlig statsstøtte
Staten er innklaget til EFTAs overvåkningsorgan ESA for å ha bidratt til påstått ulovlig statsstøtte til Havilas kystrutevirksomhet.
Bompengetakstene kan øke i flere byer
Bompengetakstene kan øke eller bli stående på stedet hvil når regjeringen opphever bompengeforliket. Det kan samtidig gi nye milliarder til kollektivtrafikk.
Russisk flyselskap vil ha tilbake flydeler fra Norge
Det statlige russiske flyselskapet Aeroflot har flere flydeler lagret på verkstedet til Sam Aero på Gardermoen. Selskapet vil ha dem tilbake, men får nei.
Dobbeltdekkere vurderes for å dekke fremtidens togetterspørsel
Samferdselsdepartementet tror etterspørselen etter togreiser på Østlandet vil overstige tilbudet. Toetasjes tog og triple togsett kan komme på banen.