<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
skatt og avgift
Fjorårets vinnere blir årets tapere
Virke tror på nullvekst i varekonsumet i år. Vinnerne vil bli fjorårets tapere, mens byggevarer må regne med tilbakegang.
Syv land med høyere skattetrykk enn Norge
Norge har det åttende høyeste skattetrykket blant OECD-landene, målt som andel av BNP. Danmark holder stand øverst på listen.
Faglig svakt fra NHO
Styrelederen i NHO Møre og Romsdal ser liten verdi i akademisk kunnskap, skriver NHH-professor Jarle Møen.
Regjeringen senker formuesskatten
Lavere skatteinngang – «bare» 541 milliarder
Hittil i år er det innbetalt 541 milliarder kroner i skatt i Norge, ifølge SSB. Det er 69 milliarder, eller 11,2 prosent, mindre enn i samme periode i fjor.
MDG-velgerne vil få seg et sjokk
Hakker på elbil-fordelene