<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
solcellepaneler
Vil kutte avgifter for egen strømproduksjon
Finansdepartementet vil at borettslag slipper alle avgifter for strøm de selv produserer.
Bygger krafttak med soltak
Europa roper etter ny energi. Venstre svarer med forslag om enøk, solcellepaneler på hustak og flere rådgiverstillinger i offentlig sektor.
Svensk forvalter: Vi er inne i en ny æra
AuAg-sjef Eric Strand venter en lengre periode med avglobalisering, høy inflasjon, renteoppgang og et raskere «grønt skifte». 
Tyskland vil suspendere subsidiekutt
Tyskland sikter nå mot å få alt energibehov dekket av fornybare kilder innen 2035. Tidligere var målet «godt før 2040».
De drømmer om strøm
– En grådig billig solaksje
Harald Jeremiassen liker konkurransekraften Otovo viser i et strukturelt vekstmarked, og mener verdsettelsen er attraktiv.
Energikostnaden skal ned mot null
Hvem kan konkurrere med et ferdig nedskrevet solenergianlegg med gratis innsatsfaktor, spør DNB-forvalter Audun Wickstrand Iversen.