<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
spar shipping
Er gjeldfritt etter kraftig inntektsvekst
Høye rater i tørrlast har satt Spar Shipping istand til å tilbakebetale all bankgjeld. Bergen-rederiet er gjeldfritt og har 23 skip i et sterkt fraktmarked.
Kina godtar engelsk dom
Shanghai Maritime Court har akseptert Spar Shippings erstatningskrav mot Grand China Logistics Holding. – Et nybrottsarbeid, sier rederisjefen.
Coronaløft for Spar Kjøp
Corona-pandemien ga et skikkelig løft for Spar Kjøp. Men de største verdiene i Eide Knudsens West Coast Invest ligger i eiendom og shipping.
Nytt tap i kostbar shippingstrid
Spar Shipping-brødrene Tom og Iwan Eide Knudsen mener rederiet er blitt utsatt for kreditorsvik, men har nå tapt både i tingrett og lagmannsrett. 
Storeier i OHT
En langvarig rettsfeide om betaling fra en kinesisk befrakter førte til at Spar Shipping endte opp som nest største eier i OHT.
Verdiene opp 1,1 mrd. siden årsskiftet
Det knallsterke tørrlastmarkedet har sendt verdien av Eide Knudsen-familiens tørrlastflåte opp med 54 prosent, vel 1 milliard kroner, siden årsskiftet.
Spar Kjøp mot strømmen
Mens mange av konkurrentene hadde sviktende omsetning, kan Spar Kjøp se tilbake på et godt 2020.