<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
ssbs konjunkturtendenser
Største boligprisfall siden 1990-tallet
SSB tror boligprisene vil falle markant, mens fastlands-veksten stanser opp og ledigheten stiger.
Tåler mye mer i strømstøtte og skattelette
Om staten betalte ut mer i strømstøtte eller som skattelette, ville det ikke gitt økt rente, viser SSBs anslag.
Inflasjonen raskt ned uansett
SSB tror at høy inflasjon får Norges Bank til å komme med en dobbeltheving om to uker, men inflasjonen vil synke raskt også uten rentehevingene, viser SSBs beregninger. 
Positive SSB-signaler
SSBs konjunkturbarometer viser fortsatt vekst godt over trend, men nå merkes knapphet på råvarer og arbeidskraft.
Venter kraftig prishopp i januar
I januar kommer et kraftig prishopp, tror SSB. Gjennom 2022 vil ny nettleie og svak krone trekke inflasjonen opp.
Dette skjer i dag – fredag
Boligpriser, ledighet og nye prognoser fra SSB. Utenlands kommer «månedens viktigste».
– Overrasket over sommerens sterke vekst
SSB senker internasjonale vekstanslag og ser klar nedsidefare, men øker likevel anslagene for BNP og boligprisene for Norge.