<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
stsu
Spetalen-rederi betaler ut mer til aksjonærene
Utbytte og et skipssalg gjør at over 130 millioner kroner finner veien inn på Standard Supply-aksjonærenes konto.
– Maktbalansen begynner å endre seg
Betingelsene i Transoceans nylige riggkontrakt signaliserer et strammere oljeservicemarked og økt lønnsomhet i sektoren, ifølge Arctic–analytiker Lukas Daul.
Spetalen-rederi selger skip med kjempeavkastning
Spetalen-dominerte Standard Supply selger en av sine mellomstore plattformforsyningsfartøy med 60 prosent avkastning.
– Jeg ser fortsatt klare likhetstrekk med finanskrisen
Investor Morten Astrup har rigget porteføljen for verre tider. Tre av favorittaksjene er i shippingsektoren, mens én eier en boligrigg.
Spetalen-rederi får godt betalt
Standard Supply har fått en kontrakt som øker selskapets utbyttekapasitet.
Spetalen-rederi tror på kraftig utbyttehopp
Standard Supply venter at driftsresultatet går i været og utbyttene vesentlig opp. Samtidig jobbes det med å konsolidere offshoremarkedet.
Minus for Spetalens offshorerederi
Standard Supply fikk et resultat på linje med i fjor, og tapte penger i første kvartal. Selskapet betaler utbytte, og ser på muligheten for å øke dette fremover.