<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
svelland capital
Til himmels med råvarer
Tor A. Svelland har truffet blink med sitt råvarebaserte hedgefond og kan vise til ekstreme avkastningstall de tre seneste årene. – Jeg tror det kommer en bunn snart, sier han.
– Må vekk fra «den grønne tankegangen»
– Verden har ikke investert i energiinfrastruktur, fordi det ikke har vært innen ESG, sier hedgefondsforvalter Tor A. Svelland. Det er grunnen til strømkrisen, mener han.
Eks. Vistin-forvalter avslutter London-fond
Forvalter Kenneth Tveter var medvirkende til tapet på oljespekulasjon i Vistin Pharma. Nå er IMO2020-fondet han var initiativtager til i London nedlagt.