<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
thomas von brasch
Bråstans gir rentekutt
SSB venter høyere inflasjon men bråstopp i boligbyggingen. Det gir raskere rentekutt.
– Hvordan kan vi stole på SSB?
– Jeg synes det er rart SSB ikke er tydeligere på at de har bommet mye på inflasjonen, mener Kyrre M. Knudsen.
Ti års boligprisoppgang borte
Innen 2025 er realprisene på boliger tilbake på 2015-nivå, tror SSB. Dermed er all ekstra kjøpekraft basert på boligen blåst bort.
Skylder (delvis) på bedriftene
Inflasjonen ville vært under 5 prosent både i fjor og i år, om det ikke var for at bedriftene tok seg litt ekstra betalt, mener SSB.
Venter lav inflasjon og høy rente
SSB tror inflasjonstoppen er passert. Renten skal litt mer opp før den snur ned.
– Økt fare for pris- og lønnsspiraler
Etter noen år med reallønnsfall og god lønnsomhet i bedriftene, kunne det friste å kreve raskere lønnsvekst. Men det ville gitt kortvarig glede, viser SSB-analyse.
– Renteheving kan gi finansiell ustabilitet
Norges Bank kunne holdt renten i ro uten at inflasjonen tok helt av, viser SSB-analyse.