<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
tom eide knudsen
Subsea 7 sluker Seaway 7
Arne Blystad og Eide Knudsen-brødrene i Bergen selger sine Seaway-aksjer til Subsea7, som byr på resten av selskapet og tar det av børs.
Tar utbytte på en halv mrd.
Etter et rekordår for Spar Shipping og en solid utvikling både i Spar Kjøp og eiendom tar brødrene Eide Knudsen en halv milliard kroner i utbytte.
Er gjeldfritt etter kraftig inntektsvekst
Høye rater i tørrlast har satt Spar Shipping istand til å tilbakebetale all bankgjeld. Bergen-rederiet er gjeldfritt og har 23 skip i et sterkt fraktmarked.
Kina godtar engelsk dom
Shanghai Maritime Court har akseptert Spar Shippings erstatningskrav mot Grand China Logistics Holding. – Et nybrottsarbeid, sier rederisjefen.
Coronaløft for Spar Kjøp
Corona-pandemien ga et skikkelig løft for Spar Kjøp. Men de største verdiene i Eide Knudsens West Coast Invest ligger i eiendom og shipping.
Nytt tap i kostbar shippingstrid
Spar Shipping-brødrene Tom og Iwan Eide Knudsen mener rederiet er blitt utsatt for kreditorsvik, men har nå tapt både i tingrett og lagmannsrett. 
Verdiene opp 1,1 mrd. siden årsskiftet
Det knallsterke tørrlastmarkedet har sendt verdien av Eide Knudsen-familiens tørrlastflåte opp med 54 prosent, vel 1 milliard kroner, siden årsskiftet.