<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
tom wilhelmsen
Snudde stort tap til overskudd
Wilhelmsen-gruppens sparebøsse Tudor tjente over 200 millioner kroner i fjor. Av dette ble 97,5 millioner kroner betalt i utbytte.
Uavklart eierstrid om styringen av milliardverdiene
Det er steile fronter mellom Wilhelmsen-eierne. Tre familiegrener vil ha en annen styringsmodell enn dagens, der Thomas Wilhelmsen sitter på A-aksjene.
Har betalt store utbytter til eierne
Eierfamiliene og stiftelsene som forvalter formuen til Wilhelmsen-familien har fått overført rundt 900 millioner kroner i utbytter de siste fem årene.