<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
tor w. andreassen
Steng mobilen ute – slipp AI inn i klasserommet
Vi må skille mellom smarttelefoner som forstyrrer læreutbyttet i klasserommet og kunstig intelligens som øker konsentrasjonen og læreutbyttet, skriver professor Tor W. Andreassen.
AI-ministerens «catch 22»
Ikke alle selskaper vil ha like stor nytte av AI. Dette er ikke fordi de ikke vil, men snarere fordi teknologien er rigget mot dem, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.
Vestre bør tenke mer på tjenester – ikke vindmøller og batterier
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) må bryte ut av produksjonslogikken fra Hurdalsplattformen, oppfordrer NHH-professor Tor W. Andreassen.
Fornøyde kunder er overvurdert
Innovasjoner, slik kundene opplever dem, er en sterkere driver av unormalt høy aksjekursutvikling enn kundetilfredshet, skriver Tor W. Andreassen og Harald Krogh.
AI bør inn i høyere utdannelse
Det er feil å gjøre som Italia og New York. Kunstig intelligens bør omfavnes av høyskoler og universiteter, mener NHH-professor Tor W. Andreassen.
Nicolai Tangens KI-bekymring må også gjelde for Oljefondet
Kunstig intelligens (KI) anvendt i finans kan forsterke negative konsekvenser, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.
ChatGPT – en trussel mot demokratiet
Støre-regjeringen må utvikle en oppdatert nasjonal AI-strategi. Lovløsheten og hurtigheten i utviklingen er våre verste fiender, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.