<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
troms��
Nok en ILA-mistanke i Troms og Finnmark
Andre ILA-mistanke i Troms og Finnmark som blir kjent mandag.
Mistenker ILA-utbrudd i Ibestad
Det er oppstått en ny mistanke om et smitteutbrudd ved et oppdrettsanlegg i Ibestad kommune. 
Mulig nytt sykdomsutbrudd i Salangen
Laksesykdommen ILA ble påvist ved et oppdrettsanlegg i Salangen i slutten av juni. Nå er det mistanke om smitte ved et annet Salangen-anlegg.
Frykter syk laks – Mattilsynet varslet
Prøver indikerer utbrudd av ILA ved et Salaks-anlegg i Salangen. Mattilsynet vil nå inspisere anlegget for eventuelt å bekrefte mistanken.
Mattilsynet bekrefter laksesykdom hos NRS
NRS' mistanke er blitt bekreftet. Nå skal bekjempelses- og overvåkningssoner utvides.
Mistenker syk Lubben-fisk
Wilsgård Fiskeoppdrett varslet selv Mattilsynet om ILA-mistanken.
Flertall for å la storfylker oppløse seg selv
En ny meningsmåling viser at et stort flertall mener at storfylker som Viken og Troms og Finnmark bør få oppløse seg selv.