<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
trygve munthe
Tror på bedre tider
DHT har sikret 70 prosent av VLCC-flåten jobb i fjerde kvartal til 20.700 dollar dagen mens rederiet venter på bedre tider.
Fortsatt i pluss i stortank
DHT fortsetter å tjene penger i stortankfarten selv om dagens spotrater er tapsbringende.
Tjener på gamle kontrakter
Mens snittinntjeningen i spotmarkedet for store råoljetankere nå er nede i magre 2.200 dollar dagen, lever DHT ennå greit på gamle kontrakter.
Awilhelmsens tankrederi selger halve flåten for 1,2 mrd.
Awilco Eco Tankers selger to av sine fire VLCC-ere til DHT Holdings for tilsammen nær 1,2 milliarder kroner.
Har halvert nettogjelden
Aksjonærene i DHT kan glede seg over nesten 2 milliarder kroner i utbytte i år. Samtidig er nettogjelden halvert til vel 400 mill. dollar.
– Blir «Very Large Cash Creators»
Tankmarkedet er fortsatt råsterkt. – I disse typer markeder blir VLCC-ene «Very Large Cash Creators», fastslår norsk rederitopp.
BW Group solgte spreke DHT-aksjer
Shippingkonsernet har både kjøpt og solgt aksjer i DHT Holdings i år med tilnærmet perfekt timing. Dersom Pareto Securities treffer like bra, er det bare å sitte stille i båten fremover.